AED: V maju nameščen, avgusta prvič uporabljen

290

Projekt »Skupaj za varni jutri«, katerega del je tudi Občina Trbovlje, je omogočil, da smo pred tremi meseci kupili in namestili 8 novih avtomatskih defibrilatorjev (AED) in to na območjih, ki imajo slabo pokritost z AED-ji oziroma se na teh območjih zbira večje število ljudi. Vsi AED-ji so bili nameščeni na način, da so javno dostopni, zgodba pa je kmalu dobila epilog.

Območja namestitve AED-jev so bila skrbno izbrana skupaj s skupino prvih posredovalcev, že tri mesece po namestitvi pa se je izkazalo, da je bila ocena lokacij, ki potrebujejo AED-je, še kako pravilna. En izmed novo nameščenih AED-jev je bil namreč uporabljen in je do prihoda ekipe NMP očividcem pomagal pri reanimaciji moškega, ki je kolabiral.

Pri tem dogodku so ključno vlogo odigrali očividci, ki so s pravočasno prepoznavo življenjsko ogrožajočega stanja takoj pričeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja in takojšnjo uporabo javno dostopnega defibrilatorja. AED je bil pravilno uporabljen tretjo minuto po srčnem zastoju in je v kombinaciji s pravilnim ravnanjem očividcev učinkovito pripomogel pri ohranjanju življenja do prihoda ekipe NMP na lokacijo.

Dolgoročni cilj Občine Trbovlje je širitev mreže AED-jev, prav tako pa tudi ekipe prvih posredovalcev. Na izobraževanjih in usposabljanjih za prve posredovalce, ki bodo potekala tudi to jesen (termini bodo znani naknadno), bodo laiki pridobili ustrezna znanja in bodo lahko v ključnih trenutkih s pravilno reakcijo rešili življenje, tako kot je bilo tudi v tem primeru. Vsak lahko postane prvi posredovalec.