Bogata bera moravških kulturnih dogodkov zadnji vikend v avgustu

525

Zadnji konec tedna je bil v Moravški dolini kulturno zelo razgiban. V soboto, 28. avgusta, je bilo v čebelarskem domu v Moravčah organizirano srečanje vseh moravških čebelarjev. Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je pozdravil vse navzoče in čebelarjem zagotovil podporo občine tudi v prihodnjih letih. Zatem je župan obiskal krajane Hrastnika pod Limbarsko goro, kjer so se dogovorili, da bo občina v prihodnjih mesecih financirala obnovo spomenika žrtvam okupatorja, ki je leta 1942 zažgal vas, da bi pregnali partizansko gibanje. Spomenik bo obnovljen tako, da bo nared za spominsko svečanost, ki bo julija prihodnje leto ob 80-letnici tega dogodka.

V nedeljo, 29. avgusta, se je župan udeležil žegnanjske Jernejeve nedelje v Pečah. Po zlati maši duhovnika Janeza Zaletela je sledil kratek kulturni program s Peškim oktetom, župan je bogato aktivnost te vaške skupnosti postavil za vzor tudi drugim.

Nedeljsko popoldne pa je župan dr. Milan Balažic preživel z rokodelci na gradu Tuštanj. Skupaj z županom Občine Kamnik Matejem Slaparjem sta navdušeno podprla rokodelsko dejavnost, ki ohranja tradicionalne veščine in krepi našo kulturno samopodobo. V svojem nagovoru je moravški župan čestital trem prejemnikom certifikata kakovosti Srce Slovenije iz občine Moravče: Franciju Levičniku (klobasa za kuhanje in moravški šobl), Janezu Osolniku (Franovi piškoti in moravški med) ter Sebastjanu Zajcu (leseni metuljčki).

Tekst in foto: Občina Moravče