Center za pravični prehod Zasavja

396

Regionalna razvojna agencija Zasavje je vzpostavila Center za pravični prehod (CPP) Zasavja, ki bo deloval v obdobju izvajanja Mehanizma za pravični prehod do leta 2030. Vodja Centra na RRA Zasavje Martin Šikovc je ob tem povedal, da bo to glavna podporno-informacijska točka pravičnega prehoda: “Ekipa strokovnih sodelavcev na novoustanovljenem centru bo povezovala partnerje, zagotavljala podporo pri pripravi projektov, spremljala njihovo izvajanje in upravljanje ter opravljala študije in analize, ki bodo podpirale učinkovito in pravočasno izvajanje strategije pravičnega prehoda.”

Evropska unija si je zadala cilj, da bo v skladu s Pariškim podnebnim sporazumom vzpostavila klimatsko nevtralno gospodarstvo, ki med drugim zajema tudi postopno opustitev uporabe premoga za pridobivanje energije. S tem namenom je unija ustanovila Mehanizem za pravični prehod, katerega namen je ublažiti socialne in gospodarske posledice prehoda premogovnih regij na podnebno nevtralno gospodarstvo.

Del mehanizma za pravični prehod je Sklad za pravični prehod, v okviru katerega bodo tudi zasavski regiji na voljo sredstva sofinanciranje projektov za uresničevanje ciljev pravičnega prehoda. Upravičenci do sredstev Sklada za pravični prehod bodo tako osebe javnega prava (javni zavodi, javne agencije , Občine), kot tudi osebe zasebnega prava (MSP, velika podjetja, nevladne organizacije). 

Vse zainteresirane vabimo, da se povežete s CPP in vaše projektne ideje predstavite sodelavcem Centra,” poziva Šikovc, “potencialnim investitorjem bomo nudili podporo pri oblikovanju projektnih idej in pripravi vlog ter investicijske dokumentacije za predvidene razpise.

Center za pravični prehod se bo v celoti financiral iz naslova tehnične pomoči Sklada za pravični prehod (SPP). “To pomeni, da je Regionalni razvojni agenciji Zasavje – poleg 74,5 milijonov evrov predvidenih sredstev iz Sklada za pravični prehod – v Zasavje uspelo pripeljati še dodatna evropska sredstva za tehnično podporo SPP,” je povedal direktor RRA Jani Medvešek in dodal, da je celoten proces, ki je pripeljal do vzpostavitve mehanizmov upravljanja, trajal več kot dve leti.

“Osebno prizadevanje in strokovnost celotne ekipe RRA je pripeljalo do tega, da je RRA Zasavje sedaj eden izmed ključnih deležnikov v procesu pravičnega prehoda Slovenije,” je poudaril vodja CPP Martin Šikovc, “Konec decembra potrjeni Program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, in hkrati z njim tudi Območni načrt za pravični prehod Zasavja, pa dober obet, da se bodo že zelo kmalu pripravili prvi razpisi in da se bo s tem lahko začelo črpanje 3,2 milijarde evropskih sredstev, ki jih je za Slovenijo namenjenih v tej finančni perspektivi.

O delovanju Centra za pravični prehod se lahko natančneje seznanite na spletni strani RRA Zasavje ali pa osebno kontaktirate ekipo: Martina Šikovca (vodja), Barbaro Avsenak in Kristijana Adamljeta po telefonu ali elektronski pošti. Kontaktne podatke najdete spletni strani RRA: https://www.rra-zasavje.si/si/pravicni-prehod/center-za-pravicni-prehod-zasavja/