Čestitke vsem televizijcem pošiljamo iz Televizije ETV HD

649