Cestni odseki na lokalni cesti Planinska vas – Rovte

535
rekonstrukcija ceste

V sklopu investicijskega vzdrževanja cest, so se začela dela na najbolj uničenih cestnih odsekih na cestnem odseku Planinska vas – Rovte. Dela bodo zajemala ureditev odvodnjavanja, zamenjavo tampona ter asfalta. Rekonstrukcija ceste bo končana predvidoma v drugi polovici aprila.