Čiščenje drevoreda v Kisovcu

546

Prejšnji teden je arboristična ekipa, po naročilu Občine Zagorje ob Savi, očistila krošnje borovcev v Kisovcu. Drevored sestavlja 27 večinoma odraslih borovcev s povprečno desetimi metri višine. Tisti, ki drevje opazujete z zanimanjem, boste opazili, da je 26 dreves vrste Pinus nigra in eno samo drevo vrste Pinus sylvestris.


Krošnje so večinoma dobro presvetljene in dolžinski prirastki primerni, je pa bilo v zadnjem času opaziti sušenje iglic zaradi bolezni, imenovane rdeča pegavost iglic. Certificirana arboristka povečane nevarnosti za porušitev dreves ni zabeležila, je pa priporočila čiščenje krošenj in odstranitev žic z debel.

Za dve drevesi je ocenila, da si zaradi bolezni verjetno ne bosta opomogli, zato je zanju predlagan posek.

Tekst in foto: Občina Zagorje ob Savi