Čistilne akcije v Zagorju

265

Z aprilom so se začele pomladanske čistilne akcije naše okolice. Prve krajevne skupnosti so akcije že opravile, konec marca oz. v začetku aprila so tako krajanke in krajani organizirano očistili področja KS Mlinše-Kolovrat, Čemšenik, Rudnik-Toplice, Jože Marn, Franc Farčnik in Izlake. Danes popoldne bodo imeli akcijo v KS Šentgotard, v ostalih krajevnih skupnostih bodo čistilne akcije 15. aprila.

Tudi letos je za rokavice, vrečke za odpadke in malico poskrbela Občina Zagorje ob Savi. Organizatorji akcij, ki bodo sledile, lahko vrečke in rokavice, če jih še potrebujejo, dvignejo v mansardi občinske stavbe.

Za odvoz odpadkov je poskrbela Komunala Zagorje, ki je iz krajevnih skupnosti, kjer so čistili minuli konec tedna, odpeljala 12 kubičnih metrov različnih vrst zbranih odpadkov.

Tudi letos pa bo zagorska komunala organizirala odvoz nevarnih odpadkov. Gre za vse snovi, ki imajo vsaj eno od naštetih lastnosti: so strupene, škodljive zdravju, jedke, dražljive, vnetljive, oksidativne, eksplozivne ali nevarne za okolje. To so: odpadna jedilna olja, motorna olja, barve, laki, hladilna tekočina, škropiva, topila, pesticidi, zdravila, kemikalije, lepila, kozmetični izdelki, fluorescentne žarnice, živosrebrni termometri, fotokemikalije, akumulatorji, baterije ipd..

TERMINI IN LOKACIJE ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV S PREMIČNO ZBIRALNICO (izvajalec SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.)

14. 4. 2023 

14.00 – 15.00 Šentgotard – šola

15.15 – 16.15 Čemšenik – avtobusna postaja

16.45 – 17.45 Šentlambert – gasilski dom

18.00 – 19.00 Tirna – AP Tirna

15. 4. 2023

8.00 – 9.00 Kotredež – gasilski dom

9.15 – 10.15 Zagorje – parkirišče novi VDC

10.30 – 11.30 Zagorje – parkirišče LO

11.30 – 12.30 Zagorje – AP Stari trg

12.45 – 13.45 Zagorje – parkirišče Komunala

14.15 – 15.15 Podkum

15.45 – 16.45 Kisovec – parkirišče KS Kisovec

17.00 – 18.00 Mlinše – parkirišče KS Mlinše

18.15 – 19.15 Izlake – gasilski dom