Dela na cesti skozi Kisovec

352

Dela na cestnih gradbiščih v občini Zagorje ob Savi se nadaljujejo.

Objavljamo informacijo o trenutnih načrtovanih prometnih ureditvah oz. zaporah.