Dobro sodelovanje občin Domžale in Moravče

640

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic se je danes, 26. januarja 2021, sestal z županom Občine Domžale Tonijem Dragarjem, direktorjem občinske uprave Občine Domžale Edvardom Ješelnikom in direktorjem Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. Markom Faturjem. Tema sestanka je bila vstop Občine Moravče v solastništvo pri Javnem podjetju Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o.. Največ časa pa so posvetili projektu izgradnje glavnega kanalizacijskega voda med Studencem in Moravčami. Strinjali so se, da je potrebno takoj pristopiti k izvedbi projekta.