Druga seja OS Zagorje ob Savi

219

Na drugi redni seji v tem mandatu so se v ponedeljek, 19.12.2022 sešli novoizvoljeni svetniki in svetnice zagorskega občinskega sveta. Glavna točka dnevnega reda je bila prva obravnava proračuna za prihodnje leto. Vodja oddelka za javne finance na Občini Zagorje ob Savi Jelena Mlakar je svetnikom in svetnicam obširno predstavila dokument, ki je sedaj v 22-dnevni javni obravnavi. Do 10. januarja je tako sedaj čas za vlaganje pripomb, drugo obravnavo proračuna pa bo občinski svet opravil na seji konec januarja.
Na prihodkovnem delu je proračun težak 20.965.411 evrov, na odhodkovnem pa 23.841.292 evrov. Razliko med prihodki in odhodki bo občina pokrivala z zadolževanjem v višini 2 mio evrov in s preostankom sredstev iz preteklih let, ki ga bo občina ob koncu leta 2022 izkazovala v višini cca 1,4 mio evra. Svetniki in svetnice so predlog proračuna sprejeli soglasno.
Med drugim so na predlog svetnika SD Adila Macanovića sprejeli sklep, da občinski svet podpre prizadevanja in protestno pismo župana Matjaža Švagana, ki ga je naslovil na predsednika Vlade RS in ministra za zdravje. V njem protestira proti kakršni koli reorganizaciji službe nujne medicinske pomoči, ki bi lahko privedla do tega, da v zagorskem zdravstvenem domu ponoči, ob vikendih in praznikih občani ne bi imeli zagotovljene zdravstvene oskrbe oz. službe nujne medicinske pomoči.


Ob tem je svetnik pozval tudi poslanca v DZ Teodorja Uraniča, ki je bil prisoten na seji in je uvodoma nov občinski svet tudi nagovoril, da ne glede na to, da prihaja iz stranke Svoboda, ki je predlagatelj sprememb, v Državnem zboru zastopa interese občank in občanov zagorske občine.


Sicer pa v Zagorju na sejah občinskega sveta nadaljujejo s tradicijo minut za kulturo na začetku seje. Tokrat je zbrane s pesmijo pozdravil nekdanji občinski svetnik in letošnji prejemnik Ježkove nagrade Vlado Poredoš. Župan se je na začetku seje s sliko Nikolaja Beera zahvalil svetniku Samu Vrtačniku, ki je zaradi bolezni prejšnji mandat zaključil predčasno, tradicionalno pa je decembrsko sejo za nekaj trenutkov zmotil tudi dedek Mraz s spremstvom, ki je zbranim zaželel lepe praznike.