Družbi Termit Moravče država dokazala nevarno onesnaževanje okolja in odredila takojšnjo sanacijo

735
Spor občine z družbo Termit

V sporu moravškega župana  dr. Milana Balažica, ki je kmalu po nastopu mandata opozoril na okoljevarstveno katastrofo, ki jo v Moravški dolini povzroča družba za proizvodnjo peskov Termit, je država po dveh letih ukrepala.