Energetska sanacija Zdravstvenega doma Hrastnik za trajnostno prihodnost

339

Občina Hrastnik se zavzema za trajnostno prihodnost, kar smo še dodatno potrdili z novo energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Hrastnik. Naša agenda je jasna – želimo postati vzor trajnostnega razvoja in ohranjanja okolja. Ta ambiciozen projekt je korak v pravo smer, saj omogoča ne samo izboljšanje kakovosti življenja v našem mestu, temveč tudi zmanjšanje vpliva na okolje ter prihranek pri stroških vzdrževanja stavb.

Celovita izvedba energetske sanacije ZD


Občina Hrastnik je celovito izvedla energetsko sanacijo Zdravstvenega doma, ki je v naši lasti, z začetkom maja 2023. V okviru tega projekta smo izvedli naslednje ključne ukrepe:

  • ovoj stavbe: izvedli smo izolacijo ovoja stavbe, kar bo pripomoglo k boljši energetski učinkovitosti in udobju zdravstvenega doma,
  • podstrešje: izolacija podstrešja bo prispevala k boljšemu vzdrževanju temperaturnih pogojev v objektu,
  • odvodnjavanje: ustanovili smo drenažni sistem tam, kjer je bil nujno potreben, da se prepreči vlažnost in s tem povezane težave,
  • prezračevanje: namestili smo sodoben sistem prezračevanja za celoten objekt, kar bo izboljšalo kakovost zraka in udobje za paciente in zaposlene,
  • razsvetljava: zamenjali smo razsvetljavo z učinkovitimi LED lučmi, kar bo znatno zmanjšalo porabo električne energije,
  • sončna elektrarna: naš naslednji korak v trajnostnem načrtu je priključitev na sončno elektrarno, kar bo še dodatno zmanjšalo naš ogljični odtis.

Sofinanciranje za ta projekt smo pridobili od Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) preko javnega razpisa za energetsko sanacijo javnih stavb iz leta 2021. Finančna sredstva za sofinanciranja znašajo 205.000 €, medtem ko celotna operacija energetske sanacije na ZD Hrastnik znaša okvirno 634.000 €. Vrednost celotne operacije (NRP OB034-21-0005 Energetska sanacija Vrtca Sonček in Zdravstvenega doma Hrastnik) znaša 1.276.129,59 EUR, višina sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike znaša 458.758,31 EUR. Operacija bo bremenila proračun Občine Hrastnik v višini 817.371,28 EUR.

smart

Zavezani k ohranjanju okolja

Energetska sanacija Zdravstvenega doma Hrastnik ima več pomembnih razlogov. Prvič, odprava težav z odvodnjavanjem bo pripomogla k trajni odpravi vlažnosti, kar je ključno za ohranjanje zdravja stavbe, saj se je s tem izboljšala tudi zunanjost objekta, kar je pomembno za estetski videz mesta.

Poleg tega želimo opozoriti, da se je v 20. in zlasti na začetku 21. stoletja pozidana površina izrazito povečala, kar ogroža naravni prostor, ki je nujen za ohranjanje ekosistemov in primarnih naravnih virov. Trendi na svetovni ravni kažejo, da se bo v prihodnosti večina gradbenih del osredotočila na sanacijo obstoječih stavb. To je ključno za ohranjanje naravnega okolja, saj gradbeni sektor prispeva več kot polovico izpustov CO2, večino katerih povzroči vzdrževanje stavb.

Trajnostno naravnana energetska sanacija je ključna za prihodnost našega mesta in našega planeta. Hkrati načrtujemo nadaljnje korake, kot je priključitev na sončno elektrarno, ki bo še dodatno povečala našo energetsko neodvisnost.

Občina Hrastnik je na dobri poti, da postane zgled trajnostnega razvoja.

Skupaj gradimo trajnostno prihodnost.

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.