Finančne spodbude občanom za nakup in vgradnjo toplotnih črpalk

449

Tudi v letošnjem letu bomo občanom namenili finančne spodbude za nakup in vgradnjo toplotnih črpalke za centralno ogrevanje eno ali večstanovanjskih stavb na območju naše občine.

Objavili smo JAVNI RAZPIS za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občine Trbovlje v letu 2024. Namen javnega razpisa je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 15 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.200,00 EUR za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občine Trbovlje. Nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe mora zamenjati staro kurilno napravo na les ali premog, razen če je stavba novogradnja.  Vlagatelji, ki so menjali druge naprave za ogrevanje (plinske peči, peči na kurilna olja, itd.), do nepovratne finančne spodbude niso upravičeni.

Sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev, v skladu s proračunom Občine Trbovlje za leto 2024, po zaporedju predloženih popolnih vlog. Prednostno se bodo obravnavale popolne vloge, ki zaradi porabe proračunskih sredstev v letu 2023 niso bile realizirane. Skupna višina sredstev po tem javnem razpisu za leto 2024 znaša 15.000 EUR. Rok za predložitev vlog je 30. 11. 2024.

Razpisna dokumentacija in obrazci so na voljo na spodnji povezavi.https://www.trbovlje.si/objava/868704