Gradnja šole in športne dvorane v Moravčah se nadaljuje s polno paro

394

V mesecu marcu se gradnja šole in športne dvorane nadaljuje z naslednjimi deli: 1. ker je bil pred desetletjem neustrezno zgrajen toplovod, se je izvedla prestavitev in njegova zamenjava; 2. zaradi neizvedene geomehanike pred desetletjem in posledičnega drsenja brežine se izvaja gradnja močnega in konstrukcijsko zahtevnega zidu; 3. zaradi nestrokovnosti izgradnje toplovoda pred desetletjem se prav tako izvaja zahtevna sanacija obstoječega zaklonišča; in 4. na gradbišče je pripeljano že 700 ton gradbenega železa, tako da se je začela gradnja temeljev prizidka šole in športne dvorane. Za izvedbo celotnega projekta je Občina Moravče pridobila 3,6 milijona državnih in evropskih sredstev, dodatno pa še skoraj pol milijona evrov za rekonstrukcijo starega dela šole. Ostala sredstva – tudi dodatna glede na novo razkrito stanje – bo zagotovila Občina.