Hranjenje golobov v mestu ni zaželjeno

366

V mestu se pojavlja vse več hranjenja golobov. To je najpogosteje opaženo v delih mesta, kjer prevladuje večstanovanjska gradnja (npr. Sallaumines, Opekarna…). S hranjenjem golobov in omogočanjem gnezdenja se vedno bolj povečuje populacija golobov, s tem pa tudi možnost za pojav določenih bolezni. Golobji iztrebki so namreč vir hrane za insekte, ki prenašajo nalezljive bolezni oziroma so gostitelji zanje, poleg tega pa iztrebki zagotavljajo daljše preživetje mikroorganizmov, tudi povzročiteljev nalezljivih bolezni.

Da bi se izognili prekomernemu povečanju števila ptic po mestu in pojavu različnim nevšečnostim, ki so povezane s tem, občane lepo naprošamo, da jih ne hranite.

Tekst: Občina Trbovlje