Imenovan nov direktor Komunale Trbovlje

439

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., je na 8. redni seji s podpisom predsednika NS Jožeta Klanška sprejel sklep, da “Nadzorni svet za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. za 4 letno mandatno obdobje s pričetkom 1. 9. 2022 imenuje Igorja Glušiča”.