Iz 18. redne seje OS Zagorje ob Savi: Nižje cene komunalnega prispevka

576

Včeraj so se na 18. redni seji sešli svetniki in svetnice Občine Zagorje ob Savi, ki so tokrat zasedali v večnamenskem prostoru Vile Medea, kjer imata nove prostore Glasbena šola Zagorje in Regionalna razvojna agencija Zasavje.

Na seji se je župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan najprej v imenu vseh prisotnih zahvalil dosedanjemu komandirju Policijske postaje Zagorje Damjanu Gajšku za odlično sodelovanje s policijo v zadnjih letih, ko jo je Gajšek vodil kot komandir. Damjan Gajšek se je namreč z mesta komandirja poslovil in odšel na novo delovno mesto v Ljubljani. Župan mu je izročil županovo priznanje in nalivno pero z vgraviranim imenom.

Svetniki in svetnice so v nadaljevanju seje potrdili vse predlagane sklepe. Med drugim so soglasno izglasovali predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Zagore ob Savi, s katerim se bodo v bodoče cene komunalnega prispevka v povprečju znižale za okoli 30 odstotkov.

Kot so pojasnili na Občini Zagorje ob Savi, bo imel tako znižan komunalni prispevek pozitivne posledice za investitorje (tako občane kot gospodarske subjekte) in bo pozitivno vplival na odločitev za postavitev lastnega doma ali gospodarskega objekta v občini Zagorje ob Savi. V prihodnosti tako pričakujejo še več pozitivnih učinkov v smislu še večjega števila realiziranih projektov in s tem povezanih pozitivnih posledic, kot so delovna mesta, urejena naselja in večje število gradenj mladih investitorjev.

Potrdili so tudi poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od januarja do junija 2021 in 1. rebalans letošnjega proračuna, ki so ga pripravili predvsem zaradi dodatnih prilivov v občinsko blagajno. Občina Zagorje ob Savi je bila namreč uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer je za sofinanciranje novih prostorov Glasbene šole Zagorje dobila zagotovljenih 800.000 evrov v letu 2021 ter razpisu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje obnove odrske tehnike v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje v višini 469.000 evrov.

Med drugim so svetniki in svetnice dali pozitivno mnenje k imenovanju Darje Rakovič za ravnateljico Vrtca Zagorje.  

V skladu z veljavnimi odloki Vlade RS so vsi prisotni na seji izpolnjevali PCT-pogoje.

Tekst in foto: Občina Zagorje