Izgradnja novih parkirišč v občini Hrastnik

137

Nova parkirišča v občini

Občina Hrastnik se tako kot večina slovenskih občin spopada s pomanjkanjem parkirnih mest. Ta problematika je še posebej izrazita v stanovanjskih naseljih, kjer iskanje prostih parkirnih mest stanovalcem povzroča nemalo težav. Občina je zato pristopila k iskanju možnih rešitev, še posebej v naseljih, kjer je problematika najbolj pereča.

Novi log

Občina je v preteklih mesecih uspešno pridobila dve parceli v naselju Novi log A, B, C, D, E, na katerih bo uredila nova parkirna mesta.

Novi log 1

Prva parcela je locirana ob stanovanjskem bloku Novi log 19 E, kjer se bodo dela pričela že v poletnih mesecih, novih 12 asfaltiranih parkirišč bo stanovalcem tako na voljo že v mesecu septembru, ko bodo vsa dela končana. Vrednost investicije je ocenjena na 70 tisoč evrov.

Novi log

V sklopu zamenjave parcel s podjetjem Rudis d.o.o. je občina pridobila tudi parcelo nad zgornjimi stanovanjskimi bloki (Novi log A, B), kjer so v prvi fazi najprej predvidena rušitvena dela obstoječih starih objektov, v drugi fazi pa bo sledila izgradnja novega parkirišča.

Montigny

Montigny

V predelu pri blokih Novi log 7 A, B (ulica »Montigny«) je občina odkupila parcelo s starim objektom. Občina je v proračunu že zagotovila sredstva v višini 15 tisoč evrov za rušenje objekta, po rušenje pa bo izdelana projektna dokumentacija za nova parkirišča.

Center Dola

Občina Hrastnik bo ob preurejanju prometnega režima v centru Dola pri Hrastniku porušila odkupljeno stanovanjsko hišo in uredila nujne dovoze zaradi dostave v poslovne lokale in zagotovila možnost parkiranja za uporabnike in stanovalce objekta Trg borce NOB 2.