Izgradnja novih tras kanalizacije že čez polovico

422

30. november 2021 – Gradnja dobrih 2200 metrov kanalizacije in enega črpališča v Trbovljah
poteka po planu. Na treh lokacijah se trenutno izvajajo dela, nekatera že skoraj v ciljni
ravnini. Ob zaključku vseh del bo na javno kanalizacijsko omrežje priključenih 173 enot.
V Trbovljah je zgrajena centralna čistilna naprava vključno s primarnim in sekundarnim
kanalizacijskim sistemom ter potrebnimi tehnološkimi objekti. Kljub temu pa komunalne
odpadne vode iz razpršenih in lokacijsko oddaljenih naselitvenih območij ne dotekajo v
centralno čistilno napravo. Individualni stanovanjski objekti na teh območjih odvajajo
odpadne vode preko pretočnih greznic v bližnje površinske odvodnike, grape ali
ponikovalnice. Predhodnega čiščenja za vode v odvodnikih ni.


Dela so dokončana na dveh kanalih – na Lokah in Keršičevem hribu. Tudi na obeh lokacijah v
Gabrskem so gradbeniki krepko čez polovico, trenutno na javno kanalizacijo priklapljajo
pripravljene objekte. Na Ojstrem so pogodbeni izvajalci dokončali 80 metrov nove
kanalizacije in le to priklopili na obstoječi primarni vod.
Na Majcenovi ulici je novo kanalizacijo že pokrila zemljina in pesek, prav tako so poskrbeli za
priklop na obstoječi kanalizacijski vod. Tako kot na območju Gabrskega so tudi na tem
področju izvajalci omejeni s prostorom, zato morajo objekte na novo kanalizacijo priklapljati
sproti.
Na dveh kratkih odsekih – na Neži in v Hohkrautovi koloniji so zakoličili trase kanalov in dela
so v izvajanju.
Danes Trbovlje na področju odvajanja štejejo 97,77 odstotkov populacijskih priključenih
populacijskih enot. Z zaključkom projekta, katerega cilj je, da poveča priključenost
Trboveljčanov na javno odvajanje in čiščenje voda, pa bo nov odstotek 98,82, to pa pomeni
16.263 uporabnikov.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
kohezijskega sklada.

Tekst in foto: Občina Trbovlje