Izjava za javnost Kluba neodvisnih županj in županov po srečanju s predstavniki in predstavnicami političnih strank

408

Medvode, 28.3.2022

Nejc Smole, župan občine Medvode: »Klub neodvisnih županj in županov je današnje soočenje s predstavniki in predstavnicami političnih strank organiziral z željo, da se ne pozabi na lokalne skupnosti. Prisotnim se zahvaljujemo za njihov odziv, ki daje upanje, da bo prihodnja vlada rešitve iskala skupaj z občinami. Številne občine bi si s svojimi dobrimi praksami na terenu zaslužile več pozornosti. Klub se bo tudi v prihodnje zavzemal za enakomeren razvoj cele države ter za utrjevanje povezovanja neodvisnih županj in županov.«

Tomaž Vencelj, župan občine Idrija: »Veseli smo, da je danes večina prisotnih predstavnikov in predstavnic političnih strank podprla številna naša izhodišča. Kot kaže, bomo v prihodnje ponovno dočakali samostojno ministrstvo za lokalno samoupravo, kateremu od strank nasprotuje le stranka LMŠ. Župani si želimo, da se povprečnine za občine ponovno premislijo in redno usklajujejo na podlagi realnih stroškov, ki se lahko v trenutni situaciji zelo hitro spreminjajo. Eden od primerov neprimernega financiranja je tudi opravljanje zimske službe, ki v Idriji (in njej podobnih občinah) zaradi razgibanega terean občine predstavlja izrazito višji strošek, kot v številnih drugih občinah. Takšnih primerov je še veliko.«

Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje: »Z degradacijo položaja župana prihajamo v položaj, ko se izobraženi in sposobni ljudje ne bodo več odločali za kandidature na lokalnih volitvah. S tem bo razvoj lokalnih okolij seveda drugačen, kot bi bil z najboljšimi kadri. Župani so danes na državnem nivoju prisotni samo v Državnem svetu, zato je pomembno kakšna bo vloga Državnega sveta v prihodnje, mnenja strank o potrebnosti te inštitucije pa je med strankami deljena. Župani si ne želimo izgona še iz te inštitucije. Prav tako je za decentralizacijo pomembno tudi nadaljevanje prizadevanj za vzpostavitev pokrajin. Današnji pogovor nakazuje skoraj enoglasno podporo temu procesu, le poti se nakazujejo na različne načine. Današnji pogovor je nakazal smer, kako bi se stranke morale pogovarjati o vsebinsko zahtevnih in za vse državljane zelo pomembnih temah.«

Županje in župani se vam zahvaljujemo za poročanje o današnjem soočenju s predstavniki in predstavnicami političnih strank. Za lokalno samoupravo je ključno, da se o lokalnih težavah pogovarjamo na državnem nivoju. Hvala.

V imenu Kluba neodvisnih županj in županov,

Nejc Smole

Tomaž Vencelj

Dr. Vladimir Prebilič