Izjava župana Občine Moravče in ravnateljice Osnovne šole Jurija Vege

339

Ob neljubih dogodkih ogrožanja varnosti učencev s strani drugih učencev, vse pogostejših primerih vrstniškega nasilja in drugih oblikah neprimernega in nespoštljivega obnašanja župan Občine Moravče dr. Milan Balažic in ravnateljica Osnovne šole Jurija Vege v Moravčah Suzana Cvirn Guček sporočava, da bosta do naštetega vodstvo šole in lokalna skupnost uveljavljala pravilo ničelne tolerance. Vsi takšni primeri bodo prijavljeni policiji in ustrezno sankcionirani, če je potrebno tudi z začetkom vzgojnega delovanja, ki se konča s prešolanjem.

Hkrati pozivava učiteljski zbor in vzgojitelje, da delujejo preventivno in so sami s svojim zgledom vzor učencem. Še posebej pa se obračava na starše učencev, ki nosijo polno odgovornost za vzgojo svojih otrok. K ozaveščanju o etičnem obnašanju bo svoje prispevala tudi lokalna skupnost. Vsaka uspešna skupnost namreč temelji na medsebojnem spoštovanju in vrednotah, ki zavezujejo vsakega posameznika od mladih nog naprej.