Javna dela na področju družbenih dejavnosti

424

Zavod RS za zaposlovanje je v mesecu decembru 2020 objavil Javno povabilo za izbor javnih del za leto 2021, na katerega so se, v soglasju z Občino Zagorje ob Savi, ki preko proračuna sofinancira stroške zaposlitve brezposelnih v programih javnih del, prijavili tudi zagorski zavodi in društva. V letošnjem proračunu je rezerviranih 109.000 evrov. V javna dela bo tako na osnovi uspelih prijav, v zagorskih zavodih in RKS OZ Zagorje, v letu 2021 vključenih 16 dolgotrajno brezposelnih, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja in so namenjena predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti, po drugi strani pa so v pomoč zavodom in društvom pri reševanju kadrovskega deficita. Zaposleni v javnih delih bodo v zavodih učencem ter dijakom nudili pomoč pri učenju, opravljali dela na področju informiranja, nudili pomoč ranljivim skupinam, pomagali pri izvajanju programov za mladino in programov na področju športa.

pexels jonathan borba 3285203