Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade Tončke Čeč

835

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade Tončke Čeč za leto 2021. Nagrado Tončke Čeč podeljuje Občinski svet Občine Trbovlje za izjemne dosežke na kulturnem in umetniškem področju. Prejmejo jo lahko občanke in občani občine Trbovlje, zavodi, organizacije, društva, združenja ali skupine, ki so s svojimi kulturnim in umetniškem delovanjem pomembno prispevali k ugledu in prepoznavnosti občine Trbovlje.

Prijazno vabljeni, da do 20. novembra oddate predloge, za katere menite, da bi si zaslužili nagrado Tončke Čeč. Predlog za podelitev mora vsebovati podatke o predlagatelju, osebne podatke o kandidatu, navedbo za katero priznanje oziroma nagrado se kandidat predlaga, opis kandidatovega dela, s katerim predlagatelj utemeljuje njegovo kandidaturo ter druge podatke in dokumente, ki so po mnenju predlagatelja pomembni za utemeljitev predložene kandidature.

Predloge mora komisija prejeti najkasneje 20. novembra 2020, in sicer v zaprti kuverti, na naslov Občina Trbovlje, Komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, s pripisom Javni razpis – nagrada Tončka Čeč – ne odpiraj.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Občine Trbovlje na povezavi – https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24.