Kako do občinskih sredstev za izgradnjo toplotne črpalke?

390

Veliki onesnaževalci zraka (še posebej v zimskih mesecih) so peči na trda goriva, ki jih je v naši občini še vedno precej. Ker želimo število takih kurišč in s tem tudi onesnaženost zraka s PM10 delci zmanjšati in izboljšati kakovost zraka v občini Trbovlje, objavljamo nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke v stanovanjskih stavbah na območju občine Trbovlje. Toplotne črpalke so tudi ne samo prijazne do okolja temveč za uporabnika pri proizvodnji toplote tudi bolj ugodne kot kateri od drugih virov ogrevanja.

Občina Trbovlje z današnjim dnem objavlja »Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občine Trbovlje v letu 2022« v katerem razpisuje občinska nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav na trda goriva z ogrevalnimi toplotnimi črpalkami in tudi za vgradnjo ogrevalnih toplotnih črpalk v novogradnje v vrednosti 25.000,00 evrov. Javni razpis bo odprt do 30. 11. 2022.

Višina finančne spodbude znaša do 1.200 evrov oziroma do 15 % priznanih stroškov naložbe. Nova toplotna črpalka pa mora zamenjati staro kurilno napravo na les ali premog, razen v primerih novogradenj.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje s pripisom »Javni razpis toplotne črpalke 2022«, do roka za predložitev vlog in sicer 30. 11. 2022.

Več o javnem razpisu na: https://www.trbovlje.si/objave/58.