13.8 C
Kisovec
sobota, 2 decembra, 2023

Kronika

Izjava župana Občine Moravče in ravnateljice Osnovne šole Jurija Vege

Ob neljubih dogodkih ogrožanja varnosti učencev s strani drugih učencev, vse pogostejših primerih vrstniškega nasilja in drugih oblikah neprimernega in nespoštljivega obnašanja župan Občine Moravče dr. Milan Balažic in ravnateljica Osnovne šole Jurija Vege v Moravčah Suzana Cvirn Guček...

Preplastitev cestnega odseka med Mlinšami in Vidrgo

Občina Zagorje ob Savi je z državo uspela doseči dogovor o preplastitvi ceste z Mlinš proti Vidrgi. Tako je podjetje CGP Novo mesto včeraj zaključilo preplastitev 657-metrskega cestnega odseka. Naložba je vredna 100.000 evrov, naročnik del pa je Direkcija...

Na Občini Trbovlje prijateljski obisk z Jesenic

Občini Jesenice in Trbovlje sta leta 1978 podpisali pogodbo o pobratenju. Vse od takrat sodelujeta in se povezujeta na številnih področjih. Danes smo se razveselili njihovega obiska v Trbovljah. Na Občini Trbovlje jih je sprejel župan Zoran Poznič z ožjo...

Župan dr. Milan Balažic zagotovil varno in kakovostno oskrbo s pitno vodo v Moravški dolini

Danes, 4. oktobra 2023, je župan Občine Moravče dr. Milan Balažic obiskal dve glavni napravi, ki s pitno vodo oskrbujeta večji del Moravške doline. Poleg obstoječega vodnega vira na Plesu je tehnično zaključena investicija v novo dodatno vrtino Ples...

6. redna seja Občinskega sveta Občine Trbovlje

Na 6. redni seji je Občinski svet Občine Trbovlje med drugim obravnaval polletno poročilo Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. za leto 2023, predlog rebalansa Gospodarskega načrta Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. za leto 2023, predlog...

Občina Moravče in podjetje Termit podpisala protokol o sodelovanju

Danes, 27. septembra 2023, sta župan Občine Moravče dr. Milan Balažic in predstavnica lastnikov ter vodstva podjetja Termit, predsednica Nadzornega sveta Martina Kovač, podpisala Protokol sodelovanja med Občino Moravče in družbo Termit d.d. Občina Moravče in družba Termit s sporazumom...

Ureditev območja na Polaju

Zaradi dotrajanosti in nevarnosti za okolico, se je pričelo z rušitvijo objekta v okolici Opekarne na Polaju, ki bo zaključena predvidoma do konca septembra. Gre za objekt, ki je bil že dlje časa prazen, zato so se v njem zadrževale...

Obnova cestnega odseka od gasilskega doma do Komunale Trbovlje

Z veseljem sporočamo, da so se danes začela dela v sklopu rekonstrukcije cestnega odseka regionalne ceste od gasilskega doma do križišča pri Komunali. Ker gre za rekonstrukcijo regionalne ceste, je glavni investitor projekta Republika Slovenija, del projekta pa bo...

Sanacija Ceste Tončke Čeč

Z veseljem sporočamo, da smo v tem tednu pričeli s sanacijo poškodovane struge hudournika Rovtarica ob Cesti Tončke Čeč, ki ji bo sledila sanacija zelo poškodovanega odseka lokalne ceste Ceste Tončke Čeč. Spomnimo, da je majsko neurje uničilo strugo ob...

V Moravčah prvi delovni sestanek za sprejem proračuna za nov razvojni zagon

Danes, 12. septembra 2023, se je z delovnim sestankom občinske uprave Občine Moravče začel postopek za sprejem novega občinskega proračuna za leti 2024-2025. To obdobje bo sicer obeleženo s prizadevanji za čim prejšnjo izgradnjo treh velikih projektov, kjer pa...

Sveže