Kdo bodo letošnji občinski nagrajenci

568

Občina Zagorje ob Savi svoj praznik obeležuje 9. avgusta in takrat podeli najvišja občinska priznanja, naziv častnega občana ter zlate in srebrne plakete. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Zagorje ob Savi je objavila letošnji poziv oziroma javni razpis za podelitev občinskih priznanj, ki je odprt do 31. maja 2021 do 12. ure. Predlagatelji morajo izpolniti obrazce, ki so skupaj z razpisom objavljeni na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, na voljo pa so tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi.

Naslov častnega občana Občine Zagorje ob Savi podeljujejo osebam, ki imajo posebne zasluge za prepoznavnost, razvoj in napredek občine ter za njeno povezovanje z občinami v Republiki Sloveniji in širše, praviloma sedanjim in bivšim prebivalcem občine za izvedene dosežke na raznih področjih družbenega življenja in dela. Vsako leto lahko podelijo največ en naziv častnega občana.

Zlate plakete Občine Zagorje ob Savi podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom veliko prispevali k prepoznavnosti ter ugledu in razvoju občine in Republike Slovenije. Priznanja podeljujejo tudi posameznikom za njihovo življenjsko delo oziroma ob njihovih jubilejih.

Srebrne plakete Občine Zagorje ob Savi pa podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju Občine Zagorje ob Savi. Priznanja podeljujejo tudi posameznikom za enkratne izjemne dosežke pri delu.

V koledarskem letu se lahko podelijo skupno največ štiri plakete, medtem ko število posameznih srebrnih oziroma zlatih plaket v tem okviru ni omejeno.