Krepimo gospodarstvo v Zasavju: Evropska sredstva za obrtno-industrijsko cono v Hrastniku

550

Ljubljana, 28. maj 2021 – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Obrtno industrijska cona Steklarna – TKI Hrastnik«. Za 4 milijone evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Hrastnik v okviru Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,5 milijona evrov.

V okviru projekta bo Občina Hrastnik vzpostavila javno infrastrukturo v Obrtno-industrijski coni Steklarna – TKI Hrastnik, ki bo omogočila postavitev novih poslovnih objektov ter s tem ugodne pogoje za izvajanje poslovne dejavnosti malih in srednje velikih podjetij. Natančneje, komunalno bo uredila 1,9 hektarja stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo – vodovod, kanalizacijo, plin, javna parkirišča za potrebe podjetij in dostopne ceste do površin za gradnjo v coni.

Občina bo z naložbo povečala vrednost malih in srednje velikih podjetij v občini ter spodbudila podjetništvo.