Maistrovi dnevi pri zasavskih osnovnošolcih

392

Člani Društva generala Maistra za Zasavje smo se, v povezavi z Zvezo Društev generala Maistra,  v maju in  nato še  juniju, ko naša Slovenija praznuje dan državnosti, povezali z zasavskimi osnovnimi šolami, in sicer z namenom doseganja pomembnega cilja društva, to je spodbujanje domoljubja med mladimi.

20. maja je bila v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje postavljena razstava Spominska obeležja Rudolfa Maistra, sledili sta ji razstavi v OŠ narodnega heroja Rajka v Hrastniku in v OŠ Ivana Skvarče, Zagorje. Tri občine, tri šole in tri postavitve te potujoče razstave, ki so jih obogatila predavanja strokovnjakov (prof. Aleš Arih – predsednik Društva generala Maistra iz Maribora in mag. Lučka Lazarev Šerbec-predsednica Zveze DGM Slovenije). V počitniškem času, ko otroci potujejo po Sloveniji, se bo kdo, morda tudi zaradi znanj, pridobljenih ob tej razstavi, ustavil  v katerem izmed krajev, kjer so postavljena Maistrova obeležja. In se tam spomnil na razstavo, Maistra, njegovo vlogo pri oblikovanju današnje slovenske države. 

7. junija smo z organizacijo in delnim financiranjem motivirali  učence devetih razredov Osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje za strokovno ekskurzijo z domoljubno vsebino v Kamnik, na ogled Rojstne hiše generala Rudolfa Maistra. Cilj ekskurzije je bil zgodovinski pregled dogajanja v času boja za severno mejo, življenje in delo Rudolfa Maistra in pomen dogodkov pred 100 leti za današnjo podobo Slovenije. Enako strokovno ekskurzijo v Kamnik je društvo omogočilo še 10. junija za učence devetih razredov Osnovne šole Ivana Skvarče Zagorje. Obe ekskurziji sta zelo dobro uspeli. Bili sta dobra popotnica devetošolcem obeh osnovnih šol za njihovo bodočnost.

Učenci OŠ T. Čeč Trbovlje v r.hiši R Maistra
Učenci OŠ I. Skvarče Zagorje pred r. hišo R Maistra  

Ob predavanjih oz. obiskih zunanjih strokovnjakov v šolah so bila podeljena priznanja in nagrade učencem, ki so se najbolje odrezali na že 11. nagradnem natečaju našega zasavskega društva. Bolj kot uporabna didaktična darila učencem so jih navdušili stiski rok in besede pohval, ki so jih prejeli od predstavnikov društva oz. zveze društev.

Podelitev priznanj v OŠ T. Okrogarja Zagorje
Razstavna obveščevalna panoja DGMZ

Z nagradnimi natečaji našega zasavskega društva, katerih naslovi nosijo pomembno sporočilno noto (npr. Opazovalci: Vodnik, Maister in jaz, Slovenskega naroda sin, Od slapov do gradov ) oziroma z udeleženci in njihovimi mentorji želi društvo seznaniti tudi širšo lokalno skupnost, zato so bili pripravljeni obveščevalni panoji, ki bodo na ogled na izbranih lokacijah po Zasavju. Verjamemo, da bomo nagovorili nekaj posameznikov ali skupin, ki se doslej še niso seznanili z delovanjem Društva generala Maistra za Zasavje.

S poletjem se delo društva začasno umirja, a v mislih že nastajajo nove ideje in nove zanimive povezave.

Radigoj Perger, DGMZ

Fotografije: arhiv DGMZ

Junij 2022