Matjaž Švagan izvoljen v Državni svet

267

V sredo, 23. novembra, je bil kot predstavnik lokalnih interesov v Državni svet izvoljen Matjaž Švagan. Volitve so potekale preko elektorjev – volijo po štirje elektorji iz Trbovelj in Zagorja ter dva iz Hrastnika. Matjaž Švagan bo v Državnem svetu kot predstavnik lokalnih interesov zastopal Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi.