Minister Cigler Kralj v Hrastniku podpisal pismo o nameri za gradnjo doma starejših na Leši

657
Minister Cigler Kralj

Hrastnik, 23. 3. – Občino Hrastnik je danes obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Namen uradnega obiska je bil za hrastniško občino zgodovinskega pomena, saj je bilo prav v Hrastniku danes podpisano prvo tovrstno pismo o nameri za gradnjo domov starejših. Svoj podpis k sporazumu sta dodala tudi župan občine Hrastnik Marko Funkl in direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar. Gre za pomemben korak pri gradnji novega doma.

Za občino Hrastnik se je danes zgodil eden pomembnejših trenutkov zadnjih dvajsetih let – minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, župan občine Hrastnik Marko Funkl in direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar so podpisali pismo o nameri za izgradnjo doma starejših na Leši. Gre za prvo izmed pisem o nameri za gradnjo domov starejših v Sloveniji, ki jih do leta 2023 želi zgraditi vlada.

»Ni naključje, da prvo izmed pisem o nameri za gradnjo domov starejših z državnimi investicijami podpisujemo ravno v Hrastniku. Hrastnik je med epidemijo preživel težke čase in prav med epidemijo se je toliko bolj pokazalo, da je stavba trenutnega doma neprimerna,« je ob podpisu dejal minister Cigler Kralj. Po njegovih besedah so si na ministrstvu postavili jasne prioritete in med te na najvišje mesto postavili oskrbo starejših. »Danes s podpisi na tem dokumentu potrjujemo in se zavezujemo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da čim prej pomagamo Hrastniku in da čim prej zagotovimo  boljši standard oskrbe starejših,« je dodal Cigler Kralj in se ob tem za partnerstvo zahvalil tudi županu, direktorju doma in poslancu Ivanu Hršaku.

Da bi oskrba starejših morala biti prioriteta vsake vlade, meni tudi župan občine Hrastnik Marko Funkl, ki se je ministru zahvalil za podpisano zavezo, saj je prepričan, da je nov dom za naše najstarejše občane korak v pravo smer.

»Podpis namere za gradnjo doma starejših občanov na Leši je izjemno pomemben dogodek za zgodovino našega kraja, kot tudi Slovenije. Zaslužnih za ta korak je ogromno, v prvi vrsti se ob tej priložnosti zahvaljujem pristojnemu ministru, ki daje pomembno sporočilo, da je skrb za starejše izjemnega pomena in da je po številnih ministrih in ministricah za delo v preteklih dvajsetih letih, minister Cigler Kralj najbolj konkreten v svojih prizadevanjih,« je dejal župan Marko Funkl.

Občina Hrastnik je v preteklem letu od RTH že odkupila zemljišča na Leši, kjer je predvidena gradnja doma, skupaj z direktorjem doma pa pristopila k izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter k pripravi idejne zasnove. »V teku je tudi priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta ter dokumentacija za pripravo gradbenega dovoljenja. Celotna dokumentacija bo zaključena do marca 2022, do takrat pa mora RTH urediti tudi del zapiralnih del, ki zajemajo tudi cesto do lokacije gradnje novega doma. Pred samo gradnjo mora občina preseliti tudi vrtičkarje na tem območju. Glede na načrtovano črpanje sredstev iz sklada ReactEU, naj bi bil dom zgrajen do 2023,« je o časovnici izgradnje doma povedal hrastniški župan.

Da gre za zgodovinski trenutek meni tudi direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar. »Končno bomo v Hrastniku, v neki časovnici, ki je bila nakazana, dobili namensko grajen dom, ki bo izpolnjeval vse potrebne pogoje, sploh pa pogoje, ki si jih ljudje pri vsakodnevnem življenju v domu zaslužijo, ter da bodo zaposleni lažje opravljali svoje delo. V novem domu bodo le eno- in dvoposteljne sobe z lastnimi kopalnicami, zunanje površine bodo oskrbovancem omogočale sprehod in posedanje na soncu, za svojce bodo narejena parkirišča … Verjamem, da bo nov dom ponudil osnovo – zadovoljno življenje.«

Pomemben del zaslug, da je do današnjega podpisa prišlo, gre hrastniškemu poslancu Ivanu Hršaku, ki si skupaj z županom in direktorjem doma že dlje časa prizadeva za izgradnjo novega doma. »Izjemno sem vesel – verjamem, da tudi vsi Hrastničani in Hrastničanke -, da bo v najkrajšem možnem času zgrajen dom, kakršnega si tudi zaslužimo,« je ob podpisu povedal poslanec Hršak.