Moravški Občinski svet sprejel občinsko »ustavo«

247

Včeraj, 10. maja 2023, je Občinski svet Občine Moravče na predlog župana dr. Milana Balažica po štiriletnem prizadevanju s kvalificirano dvotretjinsko večino sprejel Statut Občine Moravče in Poslovnik Občinskega sveta. Oba sodobna dokumenta bosta županu, občinski upravi in Občinskemu svetu omogočila bolj učinkovito vodenje in upravljanje Občine.

Posnetek celotne seje si boste lahko ogledali na sporedu televizije ETV v naslednjem tednu.