Načrtovana obnova ceste skozi Kisovec

711

Kot je aprila ob obisku v Zagorju obljubil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, naj bi se država, ob soinvestitorstvu z Občino Zagorje ob Savi, predvidoma še letos lotila rekonstrukcije regionalne ceste R1 221 skozi naselje Kisovec, ki bo vključevala dve krožišči, dodatne hodnike za pešce in pet prehodov za pešce preko regionalne ceste. V sklopu naložbe bodo uredili tudi štiri avtobusna postajališča, obnovili javno razsvetljavo in na novo zgradili sistem za odvodnjavanje padavinskih voda z voziščnih površin. Na celotnem odseku bodo zamenjali nosilni tampon in obnovili celotne asfaltne površine z novim asfaltom. Vrednost investicije je ocenjena na 2 milijona evrov. Občina Zagorje trenutno ureja vso potrebno projektno dokumentacijo ter pridobiva zemljišča na območju načrtovanega posega.

V pripravi pa je še razpis za kolesarsko stezo Zagorje-Kisovec-Izlake-Orehovica, ki vključuje tudi izvedbo krožišča pri OIC Kisovec. Ob ugodnem razpletu bo izvajalec za obe investiciji izbran v jesenskim mesecih. 

Krožišče OIC KISOVEC