Najlepši kraj, hiša in kmetija 2020

946
rpt

Projekt »Najlepši kraj, hiša in kmetija« vsako leto izvaja ZKŠT Zavod za kulturo, šport
in turizem Žalec v sodelovanju z Zvezo turističnih društev Občine Žalec ter Občino Žalec.
Izbor najlepše urejenih poteka letos že 18 leto zapored in tudi letos je, kljub specifični
situaciji zaradi koronavirusa, sodelovalo lepo število prijavljenih kandidatov, tako da
je imela tri članska ocenjevalna komisija, pod vodstvom Štefanije Kos Zidar, težko
nalogo.

Zelena nit letošnje predstavitve nagrajencev je bila »Povsod lepo, doma najlepše«
potekala je preko spletnih kanalov ZKŠT, v sredo, 9.12.2020 zvečer, pa si jo boste lahko
ogledali tudi na programu televizije ETV HD.

rpt


Priznanja za urejenost so prejeli:
 v kategoriji »Kraj«
1. mesto: Železno, od odcepa pri POŠ Trje do križišča
(priznanje sta prevzela predsednica TD Galicija Gabrijela Sedminek in predsednik KS
Galicija Peter Vipavc) .
 v kategoriji »Hiša«:
1. mesto: Breda in Marijan Kvartič, Petrovče,
2. mesto: Zlatka Muhovec, Levec,
3. mesto: Ane – Mari Petre Aubreht in Jani Aubreht, Železno.
 v kategoriji »Kmetija«:
1. mesto: družina Oset, Drešinja vas.
 v kategoriji »Šola in vrtec«:
– Vrtec Občine Žalec, enota Trje.
 v kategoriji »Poslovni objekt«:
1. mesto: Hotel A, Mala Pirešica,
2. mesto: Clef Brewery Savinjska pivovarna, Arja vas,
3. mesto: Gasilsko reševalni center Griže.
 v kategoriji »Obnovljeni objekt kulturne dediščine«:
1. mesto: Spominsko obeležje žrtvam NOB na Ponikvi,
2. mesto: Perišče v Dobriši vasi,
3. mesto: Vinska klet v Zalogu.

Idejne zasnove, scenarija in snemanja humornih napovednikov se je lotil Franci
Podbrežnik, opise je brala Saška Pukl, celotno snemanje pa je izvedel Samo Sadnik,
STV.
V oddaji so sodelovali še župan občine Žalec, Janko Kos, predsednica ocenjevalne
komisije, Štefanija Kos Zidar in predsednik Zveze turističnih društev občine Žalec,
Danilo Basle.