Načrti sanicije škode po preteklih neurjih

374

Z vodjo Sektorja območja srednje Save Direkcije RS za vode smo si na terenu že ogledali najbolj prizadeta območja v občini, da bi čim prej pristopili k sanaciji najbolj kritičnih cestnih odsekov in strug, prizadetih v neurjih.

Na terenu smo si ogledali struge in cestne odseke, poškodovane v neurju in začeli s pogovori o sanaciji najbolj kritičnih lokacij, ki bi bile izvedene v sodelovanju z direkcijo. Direkcija je že pričela z urgentno sanacijo najbolj prizadetih strug, v sklopu katere bodo očiščene naplavine in zagotovljena normalna pretočnost vodotokov. Ostale struge bo direkcija očistila v sklopu rednega vzdrževanja vodotoka tekom leta. Eno izmed prioritetnih cestnih odsekov, nujno potrebnih sanacije, je zagotovo odsek na Cesti Tončke Čeč, ki je po zadnjem neurju zaradi neprevoznosti in nevarnosti tudi delno zaprt. Tudi to območje si bomo v sodelovanju z državo prizadevali čim prej sanirati in urediti na način, da bo varen za občane, zato že pregledujemo dokumentacijo in ustreznost projektnih rešitev in z državo usklajujemo način izvedbe sanacije.

Prav tako smo plazove, nastale ob neurju, že vpisali v državno evidenco plazov, naročili mnenje geologov in predlog začasne in kasneje trajne sanacije plazov s predlogom rešitev in oceno stroškov.

——————————–

Predhodna novica z dne, 8.5.2023

Ob izrednih razmerah aktiviran Štab Civilne zaščite Občine Trbovlje

Po sobotnem neurju, ki je povzročilo veliko škodo, so v nedeljo na terenu ekipe, ki pregledujejo prizadeta območja, prav tako so že začeli s sanacijo cest in plazu. Občina Trbovlje sodeluje s Štabom Civilne zaščite Občine Trbovlje, ki je bil ob teh izrednih razmerah tudi aktiviran. Vse službe zaščite in reševanja si prizadevajo, da bodo čim prej sanirale nastalo škodo, občane pa prosimo za potrpežljivost in razumevanje.

Ob neurju, ki je zajelo območje občine Trbovlje, je prišlo do škode večjega obsega. Voda je ogrožala več objektov, poplavljeno je pokopališče v Gabrskem, en stanovanjski objekt ogroža plaz, zaradi drugega plazu je zaprta lokalna cesta. Za sanacijo škode in normalizacijo razmer so se aktivirale službe zaščite in reševanja, ki so na terenu in odpravljajo posledice. Ob 20.14 je občino Trbovlje zajelo močno neurje z obilnimi padavinami. Meteorna voda je zalila in ogrožala več stanovanjskih hiš. V naselju Knezdol sta se sprožila zemeljska plaza. En plaz je poškodoval lokalno cesto, ki je do nadaljnjega neprevozna. Drugi plaz so gasilci PGD Trbovlje-mesto pokrili s folijo ter na več lokacijah postavili protipoplavne vreče in preprečili vdor vode v objekte. Zaradi naplavin se je zamašil potok na Ulici osvobodilne frone ter prestopil breg in ogrožal stanovanjske hiše. S pomočjo delavcev Komunale Trbovlje in gradbenega stroja so odstranili ovire in omogočili vodi, da je stekla nazaj v strugo. Na Sveti Planini se je na cesto sprožil zemeljski plaz, meteorna voda je ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Klek so očistili propuste in vodo preusmerili, zemeljski plaz bodo jutri strojno sanirali. Danes delavci Komunale Trbovlje in delavci zasebnega gradbenega podjetja odpravljajo škodo na cestah in odstranjujejo plaz, ki ogroža stanovanjski objekt.

Vse službe zaščite in reševanja si prizadevajo, da bodo čim prej sanirale nastalo škodo, občane pa prosimo za potrpežljivost in razumevanje.