Občina Hrastnik objavila javni razpis za kmetijstvo

520

Objavljen je Javni razpis za spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Hrastnik v letu 2022, in sicer za:

– Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (hlev, kašča, kozolec, skedenj, mlekarne, površine za izpust živali, sadovnjaki, rastlinjaki, sušilnice sadja, zelišč in čaja, oprema  – za mlekarne, za hleve, krmilniki za pašo …),

– Ukrep 2: pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih ali gozdnih zemljišč,

– Ukrep 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,

– Ukrep 5: Gozdarski ukrepi (nakup manjše opreme – motorne žage cepilci za drva …).

Javni razpis je odprt od 7. 1. 2022 do 31. 1. 2022 do 15. ure.

Razpis je objavljen na https://bit.ly/3pZDUB0.