Občina Hrastnik objavila tri nove razpise

448

Iz Občine Hrastnik obveščajo, da so bili objavljeni trije javni razpisi:

  1. Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2022
  1. Javni razpis za dodelitev sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik za leto 2022
  1. Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2022