Občina Hrastnik uspešna pri črpanju sredstev za energetsko prenovo vrtca in zdravstvenega doma

336

Občina Hrastnik je uspešno pridobila finančna sredstva za energetsko prenovo javnih objektov v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2022. Sofinancerska sredstva v višini 458 tisoč evrov predstavljajo dobro tretjino vrednosti projekta, ki je ocenjen na 1.276.000,00 evrov.


V sklopu razpisa bosta sanirana objekta Vrtca Hrastnik – enote Sonček in Zdravstvenega doma Hrastnik, v katerih se bo z izvedeno sanacijo izboljšalo pogoje dela in zmanjšalo stroške ogrevanja in električne energije. Projekt celotne energetske sanacije obeh javnih objektov bo obsegal sanacijo strehe, izolacijo ovoja stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo vkopanih kletnih zidov in vgradnjo prezračevalnega sistema.
 
Z aktivnostmi je občina že pričela, trenutno je v teku javno naročilo za izbor izvajalca za sanacijo vrtca v letošnjem letu. Sanacija zdravstvenega doma je predvidena v naslednjem letu.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.