Občina Moravče bo dodatno sprejemala pobude za Občinski prostorski načrt

142

Zaradi velikega interesa občank in občanov se je župan Občine Moravče dr. Milan Balažic odločil, da bo Občina v času od 14. maja 2024 do 14. junija 2024 dodatno sprejemala nove pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Moravče (SD OPN). Podrobno boste o postopku zbiranja pobud obveščeni v Novicah iz Moravške doline in na spletni strani Občine Moravče. Pobude prejete v obdobju od januarja 2016 do junija 2020 so v postopek SD OPN že vključene in se obravnavajo naprej. Občinski prostorski načrt bo za obdobje prihodnjih desetih let predvidoma sprejet prihodnje leto.