Občina Moravče od države pridobila soglasje za projekt večje sončne elektrarne

59

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je Občini Moravče podalo soglasje za načrt prostorske ureditve skupnega državnega in lokalnega pomena, za fotonapetostno elektrarno v Moravčah. Moč predvidene sončne elektrarne bo v prvi fazi 8 megavatov, z realno možnostjo širitve na 40 megavatov. V soglasju je zapisano: »Ker gre za funkcionalno dopolnitev prostorske ureditve lokalnega pomena, ki bo omogočala povečanje uvajanja tehnologij za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, kar je skladno s strateškimi usmeritvami, kot so določene v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu ter s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, smatramo, da je nadgradnjo obstoječega omrežja smiselno načrtovati kot ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena. Navedeno bo prispevalo k čim prejšnji realizaciji projekta.« Ministrstvo se zato strinja, da Občina Moravče pripravi prostorski izvedbeni akt za gradnjo večje sončne elektrarne.