Občina Moravče pridobila državna sredstva za rekonstrukcijo Osnovne šole Jurija Vege in športno dvorano

664

Občina Moravče je na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2022 – 2024 prejela sklep ministrstva o izboru predloga projekta Dozidava in rekonstrukcija OŠ Jurija Vege Moravče za sofinanciranje v višini 2.348.677,50 EUR. S tem je bil izpolnjen še zadnji pogoj finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo projekta gradnje. Ta se bo začela takoj po dokončni izbiri izvajalca gradbenih del, ki je v zaključni fazi.

Tekst in foto: Občina Moravče