Občina Trbovlje je objavila javni razpis za odprodajo preostanka umetne trave na Rudarju

545

Občina Trbovlje je objavila Javni razpis za prodajo preostanka umetne trave z javnim zbiranjem ponudb. Gre za umetno travo z granulatom površine 4.000,00 m2. Izklicna cena znaša 1,00 EUR/m2 umetne trave. Prodaja je možna v minimalni količini 300 m2. Na podlagi prvega javnega razpisa je bilo povpraševanja za 3.200 m2 umetne trave, nekaj trave pa ne bo odprodane zaradi belih označb (črte igrišča), razen v primeru posebnega povpraševanja. Rok za zbiranje ponudb je vključno do ponedeljka, 9. avgusta 2021, do 9.00 ure. Ponudniki morajo do najkasneje petka, 6. avgusta plačati varščino, ki znaša 10 odstotkov izklicne cene od minimalne možne kupljene površine in sicer 30,00 EUR. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 9. avgusta 2021 ob 10.00 uri, v sejni dvorani občinske upravne zgradbe Občine Trbovlje. Več informacij najdete v dokumentu, ki je objavljen na spletni strani Občine Trbovlje.

Tekst in fotografija: Občina Trbovlje