Občina Trbovlje objavila javna razpisa s področja družbenih dejavnosti

446

Področju športa in ljubiteljske kulture bo zgolj z naslova teh dveh javnih razpisov namenjenih več kot 129.000 evrov.

Za sofinanciranje letnih programov športa za leto 2022 smo preko javnega razpisa zagotovili več kot 100.000 evrov. Športna društva, klubi, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in drugi se lahko na razpis prijavijo do 11. februarja 2022 (razpisna dokumentacija: https://www.trbovlje.si/objava/585005 ).

Prav tako bomo tudi letos sofinancirali dejavnosti nevladnih organizacij ljubiteljske kulture, ki jim preko javnega razpisa namenjamo enako višino sredstev kot preteklo leto oziroma več kot 27.000 evrov. Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi https://www.trbovlje.si/objava/585101, razpis pa bo odprt do 7. februarja 2022.