Občina Trbovlje v ureditev igrišča

628

Občina Trbovlje bo v teh dneh izvedla celovito prenovo igrišča na Novem domu. Na igrišču se bo tako zamenjala asfaltna prevleka igrišča ter 30 cm tamponskega drobljenca pod njo. Prav tako se bodo zarisale talne označbe na igrišču, hkrati pa se bo uredila tudi ograja, s katero se bo zagotavljala zaščita fasade. Vrednost investicije je približno 8.500 evrov.

Tako bo urejeno še eno igrišče v Trbovljah, ki občanom omogoča kvalitetno in športno obarvano preživljanje prostega časa.