Občina Trbovlje že 15 let nosi listino “Občina po meri invalidov”

615

15. 12. 2005 je Občina Trbovlje na svečani podelitvi v Delavskem domu Trbovlje prejela listino “Občina po meri invalidov”. Slavnostni govornik je bil takratni predsednik Republike Slovenije, dr. Janez Drnovšek. Lahko naštejemo veliko aktivnosti in bogastvo vsebin izvajalcev, ki v lokalni skupnosti pripomorejo k temu, da lahko še vedno ponosno nosimo ta naziv. Lahko trdimo, da se zavedanje o pomembnosti tega področja širi, da pa še vedno obstaja prostor za izboljšave.

V Trbovljah se resnično trudimo, da bi vsem občanom omogočili kar se da kakovostno življenje, pri čemer nam listina “Občina po meri invalidov* predstavlja dodatno motivacijo, a hkrati tudi obvezo, da vsako leto postorimo nekaj tudi na tem področju. Letos je bila tako izvedena ena večjih investicij na tem področju v Trbovljah v zadnjih letih, in sicer vgradnja dvigala na naslovu Ulica 1. junija 19.

Iskrena hvala vsem posameznikom, prostovoljcem, nevladnim organizacijam, še posebej pa Društvu invalidov Trbovlje. Brez njihovega vzornega sodelovanja z lokalno skupnostjo bi bila listina le en popisan list.