Občina Zagorje bo dobila 5 milijonov evrov za kolesarsko stezo

651

V tednu, ko smo se v Zagorju razveselili neverjetnega uspeha našega Primoža Rogliča, ki je v Tokiu prikolesaril olimpijsko zlato, se dobre novice nadaljujejo. Tako je Občina Zagorje ob Savi dobila potrjen sklep Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o sofinanciranju kolesarske steze, ki jo bo poimenovala prav po Primožu.

Občina Zagorje ob Savi je bila uspešna na razpisu za sofinanciranje operacije, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Občina bo tako dobila sofinanciranih slabih 5 milijonov evrov za gradnjo nove kolesarske steze,  ki bo nadaljevala obstoječo kolesarsko stezo v Zagorju in bo v dolžini okoli 7,7 km povezala center mesta Zagorja še z naseljema Kisovec in Izlake do Orehovice.

Kolesarska steza bo omogočala povezovanje kolesarskega prometa z javnim potniškim prometom – avtobusnim in železniškim. Povezala bo avtobusna postajališča na Izlakah, Kisovcu in Zagorju ob Savi ter tako bistveno izboljšala njihovo dostopnost s kolesom, navsezadnje pa bo izboljšala tudi privlačnost kolesarjenja, v kombinaciji z javnim potniškim prometom. Boljša bo tudi dostopnost s kolesom do železniške postaje Zagorje, kjer je urejena javna kolesarnica, od konca prihodnjega tedna pa tudi izposojevalnica za električna kolesa.

Za gradnjo kolesarske steze je že objavljen razpis, ki je odprt do 10. avgusta 2021. Naložba bo predvidoma v celoti zaključena do marca 2023, s tem pa bo v občini Zagorje zgrajena najdaljša kolesarska steza v tem delu Slovenije, ki bo skupaj z že zgrajenimi kolesarskimi potmi merila okoli 10 kilometrov.

Že prihodnjo soboto, 7. avgusta, pa bo Občina Zagorje ob Savi v uporabo dala 50 novih električnih koles, ki si jih bo mogoče v okviru projekta Za naprej izposojati na petih postavljenih terminalih v občini.