Občina Zagorje ob Savi objavila drugi del razpisov

273

Občina Zagorje ob Savi je na svoji spletni strani objavila še tri razpise za črpanje sredstev iz letošnjega občinskega proračuna. Prvi razpis je namenjen sofinanciranju dodatnih programov osnovnih šol v občini Zagorje ob Savi v letu 2023, ki po vsebini vključujejo organizacijo in izvedbo šolskih in obšolskih dejavnosti, ki niso v celoti financirane iz sredstev proračuna Republike Slovenije, proračuna občine, staršev učencev ali iz drugih virov. Rok za prijavo na razpis je 10. marec do 9. ure, v proračunu pa je za ta namen rezerviranih 25.000 evrov.

Tudi javni razpis za sofinanciranje programov kapital mladih v občini Zagorje ob Savi v letu 2023 je namenjen mladim. V proračunu je 20 tisočakov namenjenih za sofinanciranje izvajanja psihosocialne pomoči otrokom (od starosti 5 let dalje) in mladostnikom (do starosti 30 let) v obliki individualne psihoterapije, z namenom zagotavljanja prve pomoči pri razreševanju duševnih stisk ciljne skupine, delovno terapevtske pomoči otrokom (od 6 leta starosti dalje) in mladostnikom (do 26. leta starosti) ter preventivnih programov pomoči otrokom in mladostnikom za večjo socialno vključenost oziroma integracijo v slovensko govorno okolje, s poudarkom na psihofizičnem zdravju. Razpis je odprt do 17. marca do 9. ure.

Objavljen je tudi razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2023. Rok za prijavo je 17. marec do 10. ure, v proračunu je zagotovljenih 13.000 evrov.

Razpisna dokumentacija za vse razpise je dostopna na povezavi: https://www.zagorje.si/Razpisi

Občina Zagorje ob Savi bo prihodnji teden objavila še javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Zagorje ob Savi za leto 2023.