Občinski svet občine Moravče sprejel protestno izjavo ob nezakonitem vrtanju podjetja Termit

433

Na svoji 16. seji je Občinski svet Občine Moravče 29. septembra 2021 z veliko večino glasov na predlog župana dr. Milana Balažica sprejel Protestno izjavo ob nezakonitem vrtanju Geološkega zavoda Slovenije, ki ga je naročilo podjetje Termit. Tako se je Občinski svet odzval na številne proteste občanov, ki so protestirali proti vrtanju v Moravški dolini brez vseh ustreznih dovoljenj in na kmetijskih zemljiščih izven obstoječega pridobivalnega prostora. Občinski svetniki so sklenili, da dokler Termit krši zakonodajo, mu država ne sme podaljšati ali podeliti nobene nove koncesije. V Občini Moravče so se občani že pred 15 leti z referendumom odločili za prepoved dovažanja industrijskih odpadkov in za čisto okolje. Vse slovenske vlade odtlej s svojo dejansko proti-okoljsko politiko in poklekanjem pred izsiljevanjem podjetja Termit kršijo temeljno ustavno pravico ljudi do čistega in zdravega okolja.

V nadaljevanju spodaj objavljamo celotno besedilo protestne izjave.

Tekst: Občina Moravče