Novi razpisi, ki jih je objavila Občina Zagorje ob Savi

512

Društva in organizacije, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja v občini  Zagorje ob Savi in v letošnjem letu načrtujejo dogodke v obliki okoljskih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij, imajo možnost sofinanciranja projektov iz občinskega proračuna.

Občina Zagorje ob Savi je objavila javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja za letošnje leto, ki je odprt do 2. marca 2022 do 12. ure, iz razpisa pa bodo razdelili 3.500 evrov.

Prav tako so objavljeni razpisi za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Zagorje ob Savi (rok za oddajo dokumentacije je 16. februar do 12. ure, na razpolago je 6.000 evrov), za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva

v občini Zagorje ob Savi za leto 2022, ki je odprt do 23. 2. 2022 do 12.00 ure, okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.400 evrov, in za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2022.

Na zadnji razpis, za katerega je v proračunu rezerviranih 20.000 evrov, se je mogoče prijaviti do 1. aprila, 1. julija, 1. septembra in 4. novembra, sredstva pa so namenjena za sofinanciranje pokroviteljstev oziroma izvedbe projektov, programov in prireditev društev, združenj ter zavodov, organizacije ali soorganizacije projektov, programov, prireditev, tradicionalnih prireditev, organizacije proslav ali dogodkov, organizacije pohodov, ekskurzij, gostovanja na dogodkih na mednarodni, državni, regionalni, občinski ravni.

Med projekte, ki so predmet razpisa, sodijo tudi izdaje knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki bodo izdane v letu 2022 oz. v obdobju, na katerega se prijavitelj prijavlja, ter prispevajo k prepoznavnosti in promociji občine Zagorje ob Savi.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani Občine Zagorje v rubriki Aktualni razpisi in objave, tam pa je dostopna tudi vsa potrebna dokumentacija za prijave na razpise.


Predhodna objava z dne, 21.1.2022

Objavljen sveženj razpisov

Občina Zagorje ob Savi je s področja družbenih dejavnosti objavila še en sveženj razpisov za črpanje sredstev iz letošnjega občinskega proračuna.

Tako so na spletni strani objavljeni javni razpisi za:

  • sofinanciranje letnega programa športa v občini Zagorje ob Savi. V proračunu je za programe športa rezerviranih 130.000 evrov, razpis pa je odprt do 17. februarja do 12. ure.
  • sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij. Višina sredstev za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v letu 2022 znaša 6.500 evrov, rok za oddajo vlog je 4. februar 2022 do 10. ure.
  • sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2022. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2022 je 13.300 evrov, upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov naročnika do srede, 9. februarja 2022, do 10. ure.
  • sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2022 znaša 40.000 evrov. Razpis je odprt do 22. februarja 2022 do 10.ure.
  • javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljene zaključne naloge v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Razpis je odprt do 28. februarja 2022 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija za vse razpise je objavljena na spletni strani www.zagorje.si v rubriki Aktualni razpisi in objave.