Oblikovani novi sveti krajevnih skupnosti

264

Prejšnji teden so se zaključile konstitutivne seje svetov 13 krajevnih skupnosti v občini Zagorje ob Savi. Na njih so bili na podlagi volilnih rezultatov oblikovani sveti KS in izvoljeni predsedniki :

KS Kisovec-Loke bo prihodnja štiri leta vodila predsednica BLANKA RAZPET

KS Mlinše-Kolovrat MIHELA URANKAR

KS Izlake ostaja predsednik SAŠO VUČKO

KS Čemšenik je za predsednika izvoljen MITJA LAZAR

KS Tirna MATJAŽ GARANTINI

KS Šentgotard MARTIN GABERŠEK

KS Podkum predsednik ostaja ROMAN SAVŠEK

KS Jože Marn ima predsednico ANJO LOČIČNIK

KS Šentlambert pa SABINO OCEPEK

KS Rudnik-Toplice je predsednik SAŠO MARN

KS Kotredež IGOR HRIBAR

KS Franc Farčnik STANKO SIMONČIČ

in v KS Ravenska vas SAŠA JERMAN.

Vsem novo oblikovanim odborom svetov krajevnih skupnosti želimo uspešno delo.