Obnovljen ovinek v Kotredežu

273

Pred prvim sneženjem so v Krajevni skupnosti Kotredež delavci podjetja HIP PLUS d. o. o. z Vač obnovili 70-metrski cestni ovinek na lokalni cesti Zagorje–Kotredež.  V vasi Kotredež so zamenjali spodnji in zgornji ustroj ceste.

Vrednost investicije znaša 25.000 evrov, sredstva za rekonstrukcijo pa je Občina Zagorje ob Savi zagotovila iz letošnjega proračuna.

ovinek v ks kotredez

Takoj ko bodo vremenske razmere dopuščale, bodo na območju občine asfaltirali še okoli 200-metrsko javno pot v Dolenji vasi v KS Jože Marn, javno pot Lovrač v KS Šentgotard v dolžini 400 metrov in odsek Pintarjeve ceste v KS Franc Farčnik v dolžini okoli 100 metrov. Pripravljalna dela so na omenjenih odsekih že opravljena.

Tekst in foto: Občina Zagorje ob Savi